Reklamace

Mrzí nás, pokud Vaše zboží vykazuje závadu a uděláme vše, abychom to rychle napravili.

Níže najdete postup řešení pro jednotlivé případy reklamace.

 Zboží zasílejte vždy v krabici s patřičnou výplní vzhledem k povaze obsahu. 

Nedoporučujeme zasílat zboží v obálkách, či jiných ohebných obalech - v případě poškození zboží vinou nevhodného zabalení, nese odpovědnost odesílatel zásilky a reklamace může být zamítnuta.

 

Závada v záruční době

Stačí jen vytisknout a vyplnit tento reklamační formulář a spolu s reklamovaným zbožím jej zaslat na adresu:

TrailStore.cz - RMA
Tyršova stezka, 49
468 01,  Jablonec nad Nisou
 
Zboží je nutné zaslat čisté (použité oblečení a ponožkoboty vždy vyprané), kompletní, včetně všeho příslušenství, jinak nemusí být reklamace uznána.
 
V případě potřeby nás kontaktujte: reklamace@trailstore.cz 
 
O vyřízení reklamace Vás budeme co nejdříve informovat e-mailem. 
 
 

Závada ihned po převzetí

 • Zásilka nedorazila, obsah neodpovídá objednávce, nebo není kompletní:

  Informujte nás nejpozději do 24 hodin od převzetí zásilky na e-mail: reklamace@trailstore.cz. Pozdější reklamace nekompletnosti nemusí být uznána a bude posouzena individuálně. V e-mailu prosím uveďte číslo objednávky, nebo nákupního dokladu a informaci o zjištěné závadě/chybě. Situaci obratem prověříme na kamerových záznamech z expedice, případně v součinnosti s dopravcem a dohodneme se s Vámi telefonicky, nebo e-mailem na způsobu řešení. 

 • Zboží vykazuje závadu a není mechanicky poškozené přepravou:

  Pokud zboží není mechanicky poškozeno, stačí jen vytisknout a vyplnit tento reklamační formulář a spolu s reklamovaným zbožím jej zaslat na adresu:

  TrailStore.cz - RMA
  Tyršova stezka, 49
  468 01,  Jablonec nad Nisou
   
  Zboží je nutné zaslat kompletní, včetně všeho příslušenství, jinak nemusí být reklamace uznána.
  O vyřízení reklamace Vás budeme co nejdříve informovat e-mailem.

 

 • Zboží je mechanicky poškozené:

  Pokud Vám dorazilo zboží mechanicky poškozené (např. vlivem nevhodné manipulace při přepravě), je nutné tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 24 hodin od obdržení zásilky na e-mail reklamace@trailstore.cz, kde prosím uveďte číslo zásilky, číslo nákupního dokladu a přiložte foto poškození.
  Je nutné zachovat veškeré obalové materiály včetně výplní a celý obsah zásilky pro potřeby řešení reklamace s příslušnou přepravní společností.
  Pozdější reklamace mechanicky poškozeného zboží (ať už vlivem přepravy, nebo jinak) nemusí být uznány a budou posuzovány individuálně. Při posuzování reklamace mechanicky poškozeného zboží je zohledněno zejména to, zda se jedná o vadu materiálu, nebo poškození způsobené nevhodným používáním/manipulací/instalací.
  Po splnění ohlášení uvedeného výše, Vás budeme v co nejkratší době kontaktovat na e-mail či telefon uvedený ve Vaší registraci/objednávce a dohodneme se na postupu řešení.
   
  POZOR! Při přebírání zásilky od přepravních společností doporučujeme zásilku před jejím převzetím zkontrolovat, zda nenese stopy nevhodného zacházení - viz. Jak správně převzít zásilku

 

 

Mimozáruční opravy

 • U některých produktů jsme schopni zajistit i mimozáruční opravu - pro ověření nás kontaktujte předem: reklamace@trailstore.cz
Náklady na opravu jsou účtovány zákazníkovi, včetně případných nákladů za diagnostiku a přepravu.
Cena opravy je vždy se zákazníkem předem konzultována buď ihned, nebo na základě případné diagnostiky závady v servisu. 
V případě, že zákazník s cenou opravy nesouhlasí, může mu být účtována diagnostika závady v servisu a náklady na přepravu až do výše 1000 Kč v závislosti na konkrétně realizovaných úkonech. Na mimozáruční opravy se nevztahuje běžná lhůta 30 dní, snažíme se ji ale i zde dodržet.