Jak správně převzít zásilku

Naše zásilky jsou pečlivě baleny s ohledem na jejich obsah a jsou vždy zalepeny lepenkou s naším logem.
Tímto se snažíme maximálně předejít poškození, či neoprávněnému vniknutí do zásilky a věříme, že Vám zásilka dorazí v pořádku.
 
Přesto doporučujeme zásilku před jejím převzetím zkontrolovat, zda nenese stopy nevhodného zacházení či vniknutí. Pokud vznikne podezření na možné poškození obsahu zásilky, je pro urychlení případné reklamace nezbytné ihned obsah zásilky za přítomnosti pracovníka přepravní společnosti zkontrolovat a případně sepsat protokol o převzetí s výhradou, nebo zásilku přímo odmítnout převzít a o této skutečnosti nás obratem informovat: reklamace@trailstore.cz
 
Zakoupené zboží doporučujeme ihned zkontrolovat, aby bylo možné včas řešit případné nesrovnalosti - pozdější reklamace záměny, nekompletnosti, nebo poškození obsahu zásilky nemusí být uznány - viz. reklamační řád.